Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Sberatelske-mince.cz, který provozuje Marcela Walachová, Bystřice 318, 739 95  Bystřice, IČ: 03986390, zapsán u živnostenského odboru Městkého úřadu Třince . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Nejsem plátce DPH.

Proces objednávky a uzavření kupní smlouvy

Ceny zboží jsou platné dle aktuálního zobrazení na eshopu k okamžiku, kdy si zboží objednáte.Štítek "Snížená cena" platí do vyprodání zásob. Informace o slevách prostřenictvím POUKAZŮ naleznete vždy v příslušné sekci spojené s danou slevou. 

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Sberatelske-mince.cz, jsou závazné pro obě strany. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka vytvořená prostřednictvím eshopu je závazná. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých povinných údajů dle pravdivé skutečnosti.
 4. Místem dodání zboží je "Dodací adresa" uvedená kupujícím při registraci / objednávce.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a následně jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Sberatelske-mince.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Všechny objednávky jsou vyřizovány dle data vytvoření. Jakékoliv úpravy a dotazy k již vytvořené objednávce neprodleně směřujte na email: info@sberatelske-mince.cz.
 8. Objednané zboží odesíláme do 2 pracovních dnů. Pokud se zásilka vrátí jako nevyzvednutá, zákazník bude informován a dotázán na opětovné zaslání. V případě, že bude požadovat druhé zaslání objednaného zboží, bude mu toto zaslaní naúčtováno jako další položka dopravného.
 9. Zboží je zasíláno dle dopravních podmínek v sekci "Doprava a platby". K ceně objednaného zboží  jsou připočteny pouze náklady na odeslání dle zvoleného způsobu platby a přepravy.
 10. Pokud nastane situace, kdy nebude možno vyřídit Vaši objednávku budeme Vás neprodleně kontaktovat.
 11. Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH, případně v měně EURO včetně DPH.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje nepřesné či vyvolávají pochybnost s dobrým záměrem koupě zboží.
 13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 14. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro dodání objednaného zboží, provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu a interní potřebu internetového obchodu Sberatelske-mince.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
 2. Při nakládání s osobními daty se internetový obchod Sberatelske-mince.cz zavazuje řídit Zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, internetový obchod Sberatelske-mince.cz se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
 3. Zákazník využíváním služeb internetovém obchodu Sberatelske-mince.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů.
 4. Kupující má právo na vymazání osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou na e-mail: info@sberatelske-mince.cz. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů - odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo, podle § 53 odstavce 7 novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb., odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení prodávajícímu). Kupující obdrží zpět částku za zakoupené zboží na faktuře, včetně poštovného. Dopravu na naši adresu již hradí ze svých prostředků. Není-li kupující již schopen zboží vrátit, (protože jej již např. nemá), anebo byla hodnota zboží již snížena (protože již došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 Občankého zákoníku nahradit v penězích. Toto bude provedeno odečtením ze zaplacené kupní ceny, která bude tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
 2. Vrácené zboží je třeba zaslat jako standardní zásilku (ne na dobírku - nepřebíráme je) v uvedené lhůtě s dopisem, kde uvádíte, že odstupujete od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů. 
 3. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Sberatelske-mince.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese provozovatele internetového obchodu Sberatelske-mince.cz.
 3. Zboží na reklamaci zasílejte řádně zabalené, aby nemohlo dojít k poškození při přepravě. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
 4. ZDE naleznete reklamační protokol, kde Vás žádáme o vyplnění položek označených jako povinnéKontakt

Telefonické dotazy na uvedeném číslo 776 081 081 jsou standardně zpoplatněny dle platných tarifů Vašich zprostředkovatelů telekomunikačních služeb.